fredag 25. februar 2011

Administrativ versus pedagogisk ledelse

Hvordan skal man i rektorrollen balansere arbeidet mellom de administrative oppgavene og det pedagogiske ansvaret? Dette er et tema som har versert i skolelederdebatter i årevis, uten at det nødvendigvis har blitt noe klarere for skoleledere rundt omkring. Skoleledere jeg har snakket med som har lang erfaring, peker bestemt på økende administrative oppgaver. Behovet for økende dokumentasjon har truffet alle nivå i skolen, sånn at det er gode muligheter for å "administrere bort tiden", hvis man vil det. En av artiklene i Kompendium 2 skrevet av Wadel, drøfter ledelse og bl.a. hva som ligger i disse to begrepene. Han sier bl.a. at pedagogisk ledelse er nært knyttet til læring og ledelse av læringsprosesser, og at det står sentralt i å utvikle og endre en organisasjons læringskultur. Er ikke dette en av rektors viktigste oppgaver?   

På Blogg!

Da er jeg også i gang. Første gangen med blogg, og synes dette er spennende. Blir nok å føle seg litt fram i terrenget til å begynne med. Mere gjennomtenkte faglige innlegg bør komme raskt.........